Välkommen till Bygg AB Sören Holmberg
 

 
                   Se våra specialområden:
Ombyggnad, reparation och skaderenovering
Fuktskador
Mekaniskt ventilerade golv
Injektering
Ytisolering
Mätning
Pålning

Se även vår nya hemsida www.floordry.se 


Frälsegränd 7 A, 163 43 Spånga
Telefon 08-36 18 39  Mobil 0709-255 585   Fax 08-795 66 60
E-post: info@byggholmberg.se


Produktion: Reklambyrå Johan Grönvik   Webbmaster: www.k-og.com